دپارتمان سیستم های حفاظتی و اعلام و اطفاء حریق

  • مشاوره، طراحی، نصب و راه اندازی تجهیزات اعلام و اطفاء حریق.
  • فروش و تهیه تجهیزات سیستم­های اعلام و اطفاء حریق با برندهای مختلف.
  • ارائه سیستم­های اطفاء حریق اتوماتیک .